Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET REHBERİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasına ait ve her türlü yürütme ve değişikliğinin Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunun yetkisinde olan “Ticaret Rehberi” ile ''www.otsoticaret.net” web sitesi üzerinden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya arzı/satımı konusunda teklif vermek, ilan yayınlatmak, firma ve ürün ya da hizmet tanıtımı yapmak yada ticari veya güncel haber niteliğindeki bilgilerden haberdar olmak üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal çapta “Kullanıcı”, “Üye” ve “Kullanıcı üye” lerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 

1.Tanımlar

Ticaret Rehberi : www.otsoticaret.net ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “Web sitesi”. 
Oda: Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Eczacılar Odası’nı ifade eder.
Kullanıcı: Sitede ücretsiz veya ücretli ürün, hizmet tanıtımı yapmayan forum ve talep ilanı vermeyen sadece bilgileri inceleyen ve okuyan site ziyaretçileridir.
Üye: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12. Maddesi “b” bendi ile 5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 11. Maddesi “h” bendine göre bilgileri bulunan oda üyesini.
Üye kullanıcı: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12. Maddesi “b” bendi ile 5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 11. Maddesi “h” bendine göre bilgileri bulunan ve sitede ücretsiz veya ücretli ürün, hizmet tanıtımı yapan forum ve talep ilanı veren site kullanıcılarının okuyup inceleyebileceği bilgiler ekleyen site ziyaretçileridir. 
Hizmet: “Ticaret Rehberi” sitesinin “Kullanıcı” ve "Üye kullanıcı" lara faydalanmaları amacıyla sunduğu ücretsiz ve ücretli hizmetler ve faydaların tümü.
Yönetici paneli: Hizmet almak isteyen "Üye kullanıcılar” ın bilgilerini Ticaret Rehberi"ne gönderdikleri / ekledikleri sayfalardır.

2. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12. Maddesi “b” bendi ile 5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 11. Maddesi “h” bendine göre bilgileri bulunan oda üyeleri standart olarak “Ticaret rehberi” nde “Üye” olarak bulunurlar. 

b) “Üye kullanıcı” üyeliği, “Üye” nin Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Rehber Anket Formunu doldurarak odaya teslim etmesi veya yönetici panelinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak, elektronik ortamda sözleşmeyi onaylaması sonrasında tamamlanır.

b) “Üye kullanıcı” lar, sitede yayınlanacak olan bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumludur.

c) “Ticaret Rehberi” doğru olmayan ve/veya yanıltıcı bilgileri onaylamama veya uyarı olmaksızın siteden kaldırma hakkına sahiptir.

d) Her bir "Üye Kullanıcı" kullanacağı şifre ve kullanıcı adı ile sadece bir tek kişi veya firma için işlem yapma hakkına sahiptir.

e) Aynı kullanıcı adı ve şifre üzerinden sisteme girme teşebbüsünün tespiti halinde, "Ticaret Rehberi"nin diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı üyenin üyeliği askıya alınabilir veya durdurulabilir.

f) Aynı “Üye Kullanıcı” nın başkasına ait kullanıcı adı ve şifre üzerinden sisteme girme teşebbüsünün tespiti halinde, " Ticaret Rehberi"nin diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı Üye Kullanıcı” nın üyeliği askıya alınabilir veya durdurulabilir.”Üye Kullanıcı” nın sitede tekrar faaliyet göstermesine Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Karar verir.

g) Odalarında askıya alınmış, terki yapılmış veya faaliyetlerini durdurmuş olan kişi veya firmaların “Üye” veya “Üye Kullanıcı” hakları durdurulur ve “Ticaret Rehberi” nden silinirler.

h) "Üye kullanıcılar"; "Ticaret Rehberi" üzerindeki "Yönetici Panellerinde" oluşturdukları bilgilerinin ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptıkları ürünlerin, yayınladıkları ilanların, mesajların, kendi web sitelerinde bulundurdukları bilgilerin; sahte, çalıntı olmaması, üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, telif hakkı vb haklarının çiğnememesi, yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.), pornografi veya çıplaklık içermemesi, hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi, “Üye” ve “Üye Kullanıcıları” na ve “Kullanıcı” lara istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.

ı) Taleplerde ve ilanlarında bilgi ekleyenler "Üye kullanıcı" olur ve "Üye kullanıcılar" ekledikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludur “Ticaret Rehberi", "Üye kullanıcılar" ın eklediği bilgilerden sorumlu değildir. Kişilik haklarına saldırı, yanıltıcı bilgiler içeren bilgileri "Ticaret Rehberi", onaylamama sitede yayınlamama veya eklenmiş ise kaldırma hakkına sahiptir.

i) Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin menfaati gereği “Ticaret Rehberi” nde Orhangazi Ticaret ve Sanayi odası Üyesi olan “Kullanıcı Üyeleri” ne diğer “Oda” “Kullanıcı Üyeleri” nin sayfalarından daha avantajlı sayfa ve imkanlar sunma hakkına sahiptir. Diğer “Oda” “Kullanıcı Üyeleri” bu imkânlardan ücreti karşılığında yararlanabileceklerdir.

j) "Üye kullanıcı" lar; " Ticaret Rehberi"nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

k) " Ticaret Rehberi" iş bu sözleşmede tanımlı olan hizmetleri daha etkili sağlamak için "Hizmet" lerinde değişiklikler ve/veya yenilemeler yapabilir.

 

3."Web Site"nin Kullanım Şartları

a) "Web sitesi," "Kullanıcı", “Üye” ve "Üye kullanıcılar" arasında ürünler, hizmetler ve firmalar ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı, tanıtım yapıldığı sanal buluşma ortamıdır,"Ticaret Rehberi"nin başka bir sıfatla sorumluluğu bulunmamaktadır. " Ticaret Rehberi" "Web Sitede"; "Kullanıcı", Üye” ve "Üye kullanıcılar" a ürün, hizmet ve iletişim bilgilerini paylaştıkları ortam sunmaktadır." Ticaret Rehberi"nin, "Web sitesi" üzerinden yapılan işlemlerde taraf sıfatı bulunmadığından yapılan işlemlerden doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı olmayacaktır.

b) “Kullanıcı”, "Üye" ve "Üye kullanıcılar" hizmet kullanım şartları ve "Web site"nin kullanım şartları içerisinde yer alan iş bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini tüm şartları ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

c) "Web sitesi" nde sunulan "Hizmet"ler, "Kullanıcı", ”Üye” ve "Üye kullanıcılar" tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar doğrultusunda site üzerinde kullanılabilir. “Kullanıcı” lar “Üye” ler ve "Üye kullanıcılar" site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu kabul etmektedir. "Kullanıcı", “Üye” ve "Üye kullanıcılar", "Ticaret Rehberi" ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki " Ticaret Rehberi" ;"Web sitesi" içerisinde yayınlanmakta olan metinleri, resimleri, metinleri, ikonları, veritabanları, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını kabul eder. "Ticaret Rehberi" ;"Kullanıcılar", “Üye” ve "Üye kullanıcılar" ın, "Web site"sinden elektronik posta vb. yollarla birbirlerine gönderdikleri mesajların içeriğinden sorumlu değildir. "Kullanıcı" lar, “Üye”ler ve "Üye kullanıcılar" ın işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Ticaret Rehberi" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

d) "Üye kullanıcılar" ;"Ticaret Rehberi" "Web sitesi" nde ilan olarak yayınlanmak üzere verdikleri bilgiler nedeniyle “Ticaret Rehberi” nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan doğan hukuki ceza ve yükümlülüklerden sorumludur.

e)”Üye Kullanıcılar” a verilen şifre ve kullanıcı adının “Üye Kullanıcının” eksik özen veya kusurlarından dolayı başkalarının eline geçmesinden dolayı kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zarardan “Ticaret Rehberi” dolaylı veya doğrudan sorumluluğu yoktur.

f) "Üye kullanıcılar" tarafından eklenen ürün, firma, hizmet resimlerinin, grafiklerinin, fotoğraflarının ve bilgilerinin doğruluğu hukuka uygunluğu bilgileri ekleyen "Üye kullanıcılar" ın sorumluluğundadır. " Ticaret Rehberi" "Üye kullanıcılar" ın eklediği ürün, firma, hizmet resimlerinin ve bilgilerinin doğruluğunu hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

g) "Ticaret Rehberi"; "Üye kullanıcılar" ın eklediği bilgilerin, resimlerin, grafiklerin, fotoğrafların, "Web sitesi" nde yayınlanma şekline, yerine hangi kategori altında bilgilerin yayınlanacağına karar verme ve değiştirme hakkına sahiptir."Ticaret Rehberi", "Web sitesi" nin ve kategorilerin içeriği ile uyumlu olmayan, uygunsuz ve müstehcen içeriği olan bilgileri eklememe ve kaldırma hakkına sahiptir ve bu tip bilgilerden doğacak zarar ve hukuki yükümlülüklerden "Üye kullanıcılar" sorumludur.

h) "Ticaret Rehberi" , "Web sitesi" nde ücretsiz ve ücretli "Hizmetler" inde sınırlı alanları "Üye kullanıcılar" ına bilgi paylaşma, ilan verme hizmeti olarak sunmaktadır. "Ticaret Rehberi" hizmet alanlarının sınırlarının tespit edilmesi ve değiştirilmesi hakkına sahiptir. "Üye kullanıcılar" hizmetlerde sunulan sınırlamaları ve değişiklikleri kabul ederler.

ı) "Üye kullanıcılar" , "Ticaret Rehberi" "Web site" nin ve bu site üzerinden yapılan faaliyetleri, "Hizmetler" in işleyişini herhangi bir yazılım, alet vb. yoluyla bozma girişiminde bulunmamakla; anlaşmalı olarak başka “Üye kullanıcılar” la birlikte hareket ederek kendileri hakkında olumlu bir mesaj, başka kullanıcılar için olumsuz bir mesaj bırakmak gibi yollarla sistemdeki geri bildirim mekanizmasını bozmamakla; site üzerinde hiç bir bilgiyi robot, örümcek (spider) gibi otomatik veya manüel bir yöntemle kopyalayarak sistemi istismar etmemekle yükümlüdür.

i) "Üye kullanıcı” lar şahısları ve firmaları hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceklerini, üyelik bilgilerini doğru ve güncel tutacaklarını kabul etmiş olurlar. "Ticaret Rehberi", "Üye kullanıcılar" tarafından verilen bilgilerin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse ilgili "Kullanıcı üye"nin sayfasını kapatabilir veya “Üye” seviyesine düşürebilir.

j) "Üye kullanıcı", yasaklı ürünlerden herhangi bir ürünü/malı/hizmeti ilan olarak arz edemeyeceği ve teklif gibi "Web site" aracılığı ile elde ettiği bilgileri kullanmak suretiyle herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler ve eylemler "Ticaret Rehberi" tarafından tespit olunduğu takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkı ve “Üye kullanıcı” lıktan ihraç hakkı mevcuttur. Bu nitelikte bir faaliyet veya teşebbüs nedeniyle üyelikte ihracına karar verilen "Üye kullanıcı" nın bakiye reklam vb. ücreti iade edilmez. Bu gibi durumlarda doğabilecek her türlü sorumluluk "Üye kullanıcı" ya aittir, herhangi bir sebeple " Ticaret Rehberi"nin bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi zararın tazminini talep hakları saklıdır.

k) İlana sunulan ve "Web site" aracılığı ile satın alınan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, vergisel ve mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde "Üye kullanıcılar" lar sorumludur. Bu hususta "Ticaret Rehberi" muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir. Satın aldığı ürün/malı/hizmeti kontrol etmekle yükümlü olan “Kullanıcı”, “Üye” ve "Üye kullanıcı" , teslim aldığı malın/ürünün/hizmetin ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan tüm yasal haklarını, malı/ürünü satın aldığı satıcı “Üye” veya "Üye kullanıcı" ya yöneltecektir.

l) Sözleşmeye aykırılık hallerinde "Ticaret Rehberi"nin maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu sözleşme "www.otsoticaret.net" web sitesinin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Sözleşme, "Web sitesin" de yapılan faaliyetin "Ticaret Rehberi" tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. "Ticaret Rehberi" işini, Sözleşme, "www.otsoticaret.net" web sitesi alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

m) "Üye kullanıcı"; "Ticaret Rehberi" nin, yürürlükteki TOBB ile diğer emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara veya yazılı olarak talep edilmesi durumunda yine ilgili mevzuatlar çerçevesinde bilgi vermek veya açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde “Üye” ve "Üye kullanıcı" ların bilgilerinin talep edilmesi halinde söz konusu bilgileri yazılı talep eden ile resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun "Ticaret Rehberi" nden tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 

4.Firma bilgisi, Ürün bilgisi, İlan, Katalog veya film ekleme Hizmetini kullanan "Üye kullanıcılar" ın Hak ve Yükümlülükleri

a) Firma bilgisi, Ürün bilgisi, İlan, Duyuru, Arz-Talep, Katalog veya tanıtım filmi vb. verileri ekleyen "Üye kullanıcılar" ın ifadeleri ile sitede yayınlanır. “Ticaret rehberi” bu hizmetlere ait ücretlendirmeleri “Oda” ya veya bilginin türüne göre farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

b) Firma bilgisi, Ürün bilgisi, İlan, Duyuru, Arz-Talep, Katalog veya tanıtım filmi vb. verilerine göre "Üye kullanıcılar" "Ticaret Rehberi" tarafından uygun görülen kategori altında yayınlamaya yetkilidir. "Ticaret Rehberi", "Web site" içeriği ile uyumlu olmayan ürün bilgilerini yayınlamama ve "Web site"den kaldırma hakkına sahiptir."Üye kullanıcı" “Yönetici Paneli” üzerinden “Ticaret rehber” i yetkililerinin onaylaması şartıyla bilgilerini kaldırma veya değiştirme hakkına sahiptir.

c) "Üye kullanıcılar" ücretsiz olarak ürün ekleme hizmetinden yararlanabilir. Ücretsiz ürün ekleme hizmetini alan "Üye kullanıcılar" " Ticaret Rehberi" nin odalar için belirlediği farklı sayıda ürün ilanını yapabilmektedirler. Kendileri için tanınan sayının üzerinde ürün tanıtımı yapılmak istenmesi durumunda, fazla olan kısmı " Ticaret Rehberi" tarafından belirlenen tarifeye göre ücretlendirilir.

d) "Üye kullanıcılar" “Ticaret rehberi” nin belirleyeceği ücret karşılığında katalog veya film ekleme hizmetinden yararlanabilir. Katalog veya film ekleme hizmetini alan "Üye kullanıcılar" kataloglarında bulundurabilecekleri ürün sayısı ile yayınlayacakları filmlerinin uzunluğunu "Ticaret Rehberi" tarafından belirlenen sınırlamalar dâhilinde yapabilmektedirler.

 

5. Ücretli Hizmetlerden Yararlanan "Üye kullanıcılar" ın Hak ve Yükümlülükleri

a) "Ticaret Rehberi","Web sitesi" nde "Ticaret Rehberi" tarafından belirlenen miktarda ücret ödeyen "Üye kullanıcılarını"; “Platin Üye”, "Gold Üye",”Gümüş Üye” olarak “Paket üye” isimleriyle isimlendirme, ücret ödemeyen "Kullanıcılarını"; "Standart Üye" olarak isimlendirme ve bu isimleri sonradan değiştirme ya da başka isimler ekleme, üyelik paketlerinin içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

b) “Paket üye” lik almış olan “Üye kullanıcılar” , “Hizmet” lerden yararlanma aşamasında “Ticaret rehberi” tarafından belirlenen ayrıcalıklı haklara sahip olabileceklerdir. 

c) "Paket üyelik", "İlan", "Katalog", “Film”, “Sayfa Önceliği”  hizmetleri için ; "Hizmet " alınacak süreye (gün, ay veya yıl olarak), yer aldığı sayfaya (ana sayfa, alt sayfa,”Üye”,”Üye Kullanıcı”), büyüklüğüne ve süresine göre  "Ticaret Rehberi" tarafından bir ücret talep edilir. Ücretli hizmetlerden yararlanacak olan “Üye kullanıcı”, "Web site"deki ilgili "Ücretli Hizmet Sözleşmesi"ne ait sözleşme formunu yazılı veya elektronik ortamda doldurarak elektronik olarak “Ticaret rehberi” yetkilisine ulaştırması ile bu formda yazan kriterlere göre belirlenen ücreti ödeyeceğini kabul etmiş olur.

d) “Üye kullanıcı” Ücretli bir hizmet için sözleşme formunu doldurup, Ücretli hizmetlerden yararlanmaya başladıktan sonra bu aldığı hizmetten vazgeçme hakkına sahip değildir ve hangi sebeple olursa olsun ödediği ücreti iade olarak geri isteyemez. “Üye kullanıcı”; Ücretli Hizmetlerden yararlanabilmesi için kendisinin doldurduğu sözleşme formunda, yazan miktarda ücreti ödemek zorundadır. 

e) "Ticaret Rehberi","Üye kullanıcı" ların aldıkları "Ücretli Hizmet"lerle ilgili "Hizmet" ücretlerini "Web sitesi" nde ilan edecektir. "Ücretli Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. “Ücretli hizmetler” e ait ücretler aksi belirtilmedikçe TL (¨) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

 

6. “Ticaret Rehberi” nin Hak ve Yükümlülükleri

a) "Ticaret Rehberi","Web site"de yayınlanan bilgileri kaldırma ve değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Sitenin tasarımına, içeriğine,”Üye” lere ait alt sayfaların veya "Üye kullanıcılar" tarafından "Yönetici paneli" aracılığıyla doldurulan tüm bilgilerin hangi alt sayfalarda yayınlanacağına "Ticaret Rehberi" karar verir. Firma ve ürün tanıtımı yapan "Üye kullanıcılar" ın eklediği web site adreslerine "Ticaret Rehberi" tarafından yalnızca link verilir ve link verilen sitelerdeki bilgilerin doğruluğundan "Ticaret Rehberi" sorumlu değildir.

b) "Ticaret Rehberi", "Web sitesi" ile "Kullanıcı", “Üye” ve "Üye kullanıcılar" ı buluşturan bir sanal ortam sunmaktadır. "Kullanıcı", “Üye” ve "Üye kullanıcılar" arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda "Ticaret Rehberi" arabulucu olmaz ve sorumlu değildir.

c) "Üye kullanıcılar", "Web sitesi" nde “Yönetici paneli” ile “Ticaret rehberi” ne giriş yaptıkları bilgileri "Gizlilik Politikası" çerçevesinde her türlü teknolojiyi kullanarak çoğaltma, dağıtma, sergileme hakkını “Ticaret rehberi” ne vermiş sayılırlar.

d) "Ticaret Rehberi" her türlü “Ücretli hizmetler” den yararlanan "Üye kullanıcı" lara verdiği hakları, ayrıcalıkları promosyonları sebep göstermeksizin değiştirebilir. “Ticaret Rehberi” sitenin işleyişini bozabilecek etkinliklerde bulunan üyelerin sahip oldukları hakları ve ayrıcalıkları; Önceden yapılmış olan bu sözleşme ve “Ücretli hizmetler sözleşmesi” yapılmış olsa dahi ve yapılan anlaşma süresi dolmasa dahi değiştirme hakkına sahiptir. “Ücretli hizmetler” kapsamına giren hizmetlerinden yararlananlardan talep edilen ücret, "Ticaret Rehberi" tarafından belirlenir.”Ücretli hizmet” lerden yararlanan "Üye kullanıcı" ların işbu sözleşmede belirlen kurallara aykırı davranması durumunda "Ticaret Rehberi" ne ödediği ücreti geri talep etme hakkına sahip değildir.

e) "Ticaret Rehberi" vereceği hizmetlerin ücretsiz veya ücretli olmasına karar verme hakkına, “Hizmet” lerin ve kapsamlarının bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkına sahiptir. “Üye” ler, "Üye kullanıcı" olduklarında bu hakları kabul etmiş sayılırlar.

f) "Ticaret Rehberi", dilediği zaman “Üye” ve "Üye kullanıcı" nın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

g) "Ticaret Rehberi" ;" www.otsoticaret.net" web sitesinin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan bir herhangi yazılım sebebi ile kullanıcının yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse "Ticaret Rehberi" bu konuda bir sorumluluk yüklenmez.

h) "Ticaret Rehberi ", "Web site"de yer alan “Üye” ve "Üye kullanıcı" bilgilerini, “Üye” ve "Üye kullanıcı" güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

ı) "Ticaret Rehberi ", " Web sitesi" nde sunulan "Hizmet"leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye” kullanıcıların bilgileri ile " Üye kullanıcı "ların sisteme kendi yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Kullanıcılar”, “Üye” ve " Üye kullanıcı "lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Ticaret Rehberi ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.”Üye” veya "Üye kullanıcı" lar sistem dâhilinde kayıtlı bilgilerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi gerekliliği ortaya çıktığında "Ticaret Rehberi" bu hususlarda yönetici panelinden elektronik olarak veya yazılı olarak gelen değişiklik talebi ile bilgilendirirler. İlgili bilgilendirme ve bildirim üzerine "Ticaret Rehberi" sistem içinde onaylama veya yetkili müdahalesi ile gerekli değişiklikleri yapar. Üye kullanıcı’ nın vermiş olduğu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirmemesinden kaynaklanan her türlü zarardan dolayı sorumluluk “Üye” ve " Üye kullanıcı" ya ait olacaktır."Ticaret Rehberi" nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

7.Diğer Hükümler 

7.1 Fikri Mülkiyet Hakları

a) "Web sitesi" nde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları "Ticaret Rehberi" tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde "Ticaret Rehberi" zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır.

b)"www. www.otsoticaret.net" (tasarım, metin, imaj, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (“Ticaret Rehberi” nin telif haklarına tabi çalışmalar) “Ticaret Rehberi" ne aittir. “Üye” ve "Kullanıcılar";  "Ticaret Rehberi" hizmetlerini, "Ticaret Rehberi" bilgilerini ve "Ticaret Rehberi" nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının "Ticaret Rehberi" nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde sitede kullanılmak üzere lisans verenler de dâhil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı "Ticaret Rehberi" den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. “Kullanıcılar”, “Üye” ler ve “Üye kullanıcılar” "Ticaret Rehberi" nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

c)"Ticaret Rehberi"nin; "Ticaret Rehberi” “Hizmetleri”, "Ticaret Rehberi " bilgileri, "Ticaret Rehberi " telif haklarına tabi çalışmaları, "Ticaret Rehberi " ticari markaları, "Ticaret Rehberi" ticari görünümü veya " www. www.otsoticaret.net”  “Web sitesi" vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how' a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

7.2.Gizlilik Politikası

"Ticaret Rehberi", "Web sitesi" nde “Üye”,"Üye kullanıcı" lar ile ilgili bilgileri işbu sözleşmenin 3.m maddesinde belirtilen durumlar ile 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun emredici hükümlerinin haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

 

7.3.Sözleşme Değişiklikleri

"Ticaret Rehberi" tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Web site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye” ve "Üye kullanıcı "nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

7.4.Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, internet altyapı arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " İngiltere Ticaret Rehberi"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda "Ticaret Rehberi" tarafından yürütülen Ücretli ve ücretsiz "Web site" "Hizmetler" ini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda "Ticaret Rehberi" "Hizmet"ini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir.

 

7.5.Ek Hizmetler

"Ticaret Rehberi" yukarıdakilere ek olarak başka ek "Hizmet"ler tanımlayabilir; " Üye kullanıcı "lar bu ek "Hizmet"lerden " İngiltere Ticaret Rehberi " tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

 

7.6.Sözleşmenin Feshi 

İşbu sözleşme “Üye” lerin oda üyelikleri sürdüğü, "Üye kullanıcılar "ın oda üyeliği ve “Ticaret rehberi” “Web site"ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.”Üye” ve “Üye kullanıcı” ların oda kayıtlarının askıya alınması veya oda üyeliğini sonlandırması veya sözleşme şartlarına uymaması nedeniyle geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona erer. "Ticaret Rehberi", “Üye” ve "Üye kullanıcılar" ların işbu sözleşmede, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve "Hizmet"lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve “Üye” ve "Üye kullanıcılar" lar fesih sebebiyle "Ticaret Rehberi"nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Yasaklı ürün olarak belirtilen ürünlerin “Üye” ve "Üye kullanıcı" tarafından sitede satıma arz edilmesi ve bu durumun "İngiltere Ticaret Rehberi" tarafından tespit edilmesi 

b) “Üye” ve "Üye kullanıcılar" ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

c) “Üye” ve "Üye kullanıcılar" ın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması

d) “Üye” ve "Üye kullanıcı" nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

f) “Üye” ve "Üye kullanıcılar" ların "Web site"ye virüs bulaştırmak suretiyle "Web site" yi çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.

 

7.7.Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Orhangazi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.