Gizlilik

"Ticaret Rehberi", "Web sitesi" nde “Üye”,"Üye kullanıcı" lar ile ilgili bilgileri işbu sözleşmenin 3.m maddesinde belirtilen durumlar ile 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanunu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun emredici hükümlerinin haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.