|
|
 
OTSO Ticaret Rehberi Logo
 
   
 

Reklam Vermek İçin

ORHANGAZİ TSO TİCARET REHBERİ “REKLAM/İLAN” VERME AÇIKLAMALARI FORMU

HİZMET SÜRESİ : Her Reklam Alanı için 7 gün.

Reklam Alanı 1: 99.000 px                                                                                                                        
Konum                 : Ana Sayfa (1 px )
Ölçüler                 : 990px X 100px = 99.000 px
Tür                         : Resim (1 Adet)

Reklam Alanı 2: 120.000 px + metin                                                                                                          
Konum                 : Ana Sayfa (1 px)
Ölçüler                 : 500px X 240px = 120.000 px + metin
Tür                         : Resim + Metin (İsteğe bağlı)

Reklam Alanı 3 : 43.200 px + animasyon                                                                                                  
Konum                 : Sağ Sütun (tüm sayfalarda görünür 1 px)
Ölçüler                 : 270px X 100px / 270px X 220px = 43200 px (ortalama) olarak ücretlendirilir.
Tür                         : Resim veya Flash Animasyon (Arttırılabilir 3 adet)

 Reklam Alanı 4: 70.000 px                                                                                                       
Konum                 : Ana Sayfa (1 px)
Ölçüler                 : 700px X 100px = 70.000 px
Tür                         : Resim  (4 tane)

 

 

 

REKLAM VERME USUL VE ESASLARI

-          Reklamları yalnızca Orhangazi Ticaret sanayi Odası ve Orhangazi Esnaf ve Sanatkârlar Odası “Üye Kullanıcı” ları verebilir.

-          Reklam vermek ücretsiz olup, buna karşılık üyelerin sayfalarını güncellemeleri beklenir.

-          Reklam ilanları, “Üye Kullanıcı” dan gelen talep önceliğine göre sıraya konulur.

-          Reklam, aynı anda sadece tek bir reklam alanında yer alabilir.

-          Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Rehberi sayfasında bulunan 4 adet reklam alanında, 7 şer gün arayla değiştirerek 1 ay boyunca yayınlanır.

-          Farklı “Üye Kullanıcı” dan gelen diğer talepler, talep önceliğine göre sıralamaya alınarak, zamanı geldiğinde yayınlanır.

-          Reklam vermek isteyenler yukarıda belirtilen ölçülerdeki banner (görsel) lerini hazırlamak zorundadırlar.

-          Reklam veren “Üye Kullanıcı”, görseller yayınlanmadan önce, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Rehberi Kullanım şartlarında yer alan onay sürecinden geçeceğini ve onaylanması halinde yayınlanacağını kabul eder.

 

DİĞER HUSUSLAR

-          İlçe ekonomisine katkı sağlamak amacı ile hazırlanan Orhangazi TSO Ticaret Rehberinde reklam vermek isteyen Orhangazi esnaf ve sanatkârlar odası üyesi “Üye Kullanıcı” sı olması halinde ise öncelik Orhangazi TSO üyelerinde olmak üzere, reklam alanlarının en fazla ¼ ünde yer almak kaydıyla değerlendirilir. Kalan ¾ lük reklam alanı Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri için tahsis edilir.

-          Reklam alanlarının kullanım önceliği Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’na aittir. Gerektiği durumlarda reklam alanları Odanın menfaatine kullanmak üzere değerlendirilir.

-          Yayımlanacak olan reklamların her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu Reklam verene aittir.