|
|
 
OTSO Ticaret Rehberi Logo
 
   
 

Ürün Listeleme

Ürün Listeleme

 
1 ) Firma bilgisi, Ürün bilgisi, İlan, Duyuru, Arz-Talep, Katalog veya tanıtım filmi vb. verileri ekleyen "Üye kullanıcılar" ın ifadeleri ile sitede yayınlanır. “Ticaret rehberi” bu hizmetlere ait ücretlendirmeleri “Oda” ya veya bilginin türüne göre farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
 
2)  Firma bilgisi, Ürün bilgisi, İlan, Duyuru, Arz-Talep, Katalog veya tanıtım filmi vb. verilerine göre "Üye kullanıcılar" "Ticaret Rehberi" tarafından uygun görülen kategori altında yayınlamaya yetkilidir. "Ticaret Rehberi", "Web site" içeriği ile uyumlu olmayan ürün bilgilerini yayınlamama ve "Web site"den kaldırma hakkına sahiptir."Üye kullanıcı" “Yönetici Paneli” üzerinden “Ticaret rehber” i yetkililerinin onaylaması şartıyla bilgilerini kaldırma veya değiştirme hakkına sahiptir.
 
3)  "Üye kullanıcılar" ücretsiz olarak ürün ekleme hizmetinden yararlanabilir. Ücretsiz ürün ekleme hizmetini alan "Üye kullanıcılar" " Ticaret Rehberi" nin odalar için belirlediği farklı sayıda ürün ilanını yapabilmektedirler. Kendileri için tanınan sayının üzerinde ürün tanıtımı yapılmak istenmesi durumunda, fazla olan kısmı " Ticaret Rehberi" tarafından belirlenen tarifeye göre ücretlendirilir.
 
4)  "Üye kullanıcılar" “Ticaret Rehberi” nin belirleyeceği ücret karşılığında katalog veya film ekleme hizmetinden yararlanabilir. Katalog veya film ekleme hizmetini alan "Üye kullanıcılar" kataloglarında bulundurabilecekleri ürün sayısı ile yayınlayacakları filmlerinin uzunluğunu "Ticaret Rehberi" tarafından belirlenen sınırlamalar dâhilinde yapabilmektedirler.