|
|
 
OTSO Ticaret Rehberi Logo
 
   
 

Üyelik Şartları

Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

 

a) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12. Maddesi “b” bendi ile 5362 Nolu Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 11. Maddesi “h” bendine göre bilgileri bulunan oda üyeleri standart olarak “Ticaret rehberi” nde “Üye” olarak bulunurlar.

b) “Üye kullanıcı” üyeliği, “Üye” nin Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Rehber Anket Formunu doldurarak odaya teslim etmesi veya yönetici panelinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak, elektronik ortamda sözleşmeyi onaylaması sonrasında tamamlanır.

b) “Üye kullanıcı” lar, sitede yayınlanacak olan bilgilerin doğruluğundan kendileri sorumludur.

c) “Ticaret Rehberi” doğru olmayan ve/veya yanıltıcı bilgileri onaylamama veya uyarı olmaksızın siteden kaldırma hakkına sahiptir.

d) Her bir "Üye Kullanıcı" kullanacağı şifre ve kullanıcı adı ile sadece bir tek kişi veya firma için işlem yapma hakkına sahiptir.

e) Aynı kullanıcı adı ve şifre üzerinden sisteme girme teşebbüsünün tespiti halinde, "Ticaret Rehberi"nin diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı üyenin üyeliği askıya alınabilir veya durdurulabilir.

f) Aynı “Üye Kullanıcı” nın başkasına ait kullanıcı adı ve şifre üzerinden sisteme girme teşebbüsünün tespiti halinde, " Ticaret Rehberi"nin diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı Üye Kullanıcı” nın üyeliği askıya alınabilir veya durdurulabilir.”Üye Kullanıcı” nın sitede tekrar faaliyet göstermesine Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Karar verir.

g) Odalarında askıya alınmış, terki yapılmış veya faaliyetlerini durdurmuş olan kişi veya firmaların “Üye” veya “Üye Kullanıcı” hakları durdurulur ve “Ticaret Rehberi” nden silinirler.

h) "Üye kullanıcılar"; "Ticaret Rehberi" üzerindeki "Yönetici Panellerinde" oluşturdukları bilgilerinin ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptıkları ürünlerin, yayınladıkları ilanların, mesajların, kendi web sitelerinde bulundurdukları bilgilerin; sahte, çalıntı olmaması, üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, telif hakkı vb haklarının çiğnememesi, yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.), pornografi veya çıplaklık içermemesi, hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi, “Üye” ve “Üye Kullanıcıları” na ve “Kullanıcı” lara istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.

ı) Taleplerde ve ilanlarında bilgi ekleyenler "Üye kullanıcı" olur ve "Üye kullanıcılar" ekledikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludur “Ticaret Rehberi", "Üye kullanıcılar" ın eklediği bilgilerden sorumlu değildir. Kişilik haklarına saldırı, yanıltıcı bilgiler içeren bilgileri "Ticaret Rehberi", onaylamama sitede yayınlamama veya eklenmiş ise kaldırma hakkına sahiptir.

i) Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin menfaati gereği “Ticaret Rehberi” nde Orhangazi Ticaret ve Sanayi odası Üyesi olan “Kullanıcı Üyeleri” ne diğer “Oda” “Kullanıcı Üyeleri” nin sayfalarından daha avantajlı sayfa ve imkanlar sunma hakkına sahiptir. Diğer “Oda” “Kullanıcı Üyeleri” bu imkânlardan ücreti karşılığında yararlanabileceklerdir.

j) "Üye kullanıcı" lar; " Ticaret Rehberi"nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

k) " Ticaret Rehberi" iş bu sözleşmede tanımlı olan hizmetleri daha etkili sağlamak için "Hizmet" lerinde değişiklikler ve/veya yenilemeler yapabilir.